Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Mệnh đề sai là mệnh đề A n k ​ = n ( n − 1 ) ( n − 2 ) ... ( n − k − 1 ) do A n k ​ = n ( n − 1 ) ( n − 2 ) ... ( n − k + 1 )

Chọn C

Mệnh đề sai là mệnh đề  

do 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên khoảng (0;+ ∞ ) và thỏa mãn 2 x 2 + f (x)= 2xf'(x). Cho biếtf(1) = 3 5 ​ , giá trị củaf(4) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG