Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

  1. Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 x end style đồng biến trên begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  2. Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 1 half end subscript x end style nghịch biến trên tập xác định của nó

  3. Hàm số begin mathsize 18px style y equals 2 to the power of x end style đồng biến trên begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  4. Hàm số begin mathsize 18px style y equals x to the power of square root of 2 end exponent end style có tập xác định là begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đồng biến trên khoảng .

Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 x end style  đồng biến trên khoảng begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y=3 cắt đồ thị tại cácđiểm có hoành độ . Biết rằng , giá trị của bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG