Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn hàm số có đồ thị như hình vẽ bên:

Chọn hàm số có đồ thị như hình vẽ bên:

  1. y = x cubed space minus space 3 x space plus space 1

  2. y = negative x cubed space minus space 3 x space plus space 1

  3. y = x cubed space plus space 3 x space plus space 1

  4. y = negative space x cubed space plus space 3 x space plus space 1

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hướng lên nên chỉ có A, C thỏa. - Đi qua (1;-1);(-1;3)chỉ có A thỏa.

Đồ thị hướng lên nên chỉ có A, C thỏa.
- Đi qua (1;-1);(-1;3) chỉ có A thỏa.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Chứng minh rằng ∀ m  = − 1 , các đường ( C m ​ ) tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Xác định phương trình của đường thẳng đó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG