Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng: Viết số thập phân 2,6 dưới dạng phân số tối giản là:

Chọn câu trả lời đúng: Viết số thập phân 2,6 dưới dạng phân số tối giản là:
 

  1. 0,26

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: 9 4 ​ : [ 2 1 ​ : ( − 4 3 ​ ) 2 + ∣ − 1 ∣ + 3 1 ​ ]

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG