Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng. Một vật đang chuyển động với vận tốc v. Đột nhiên tất cả các lực tác dụng trên vật mất đi, vật sẽ chuyển động như thế nào? A.Vật dừng lại ngay lập tức. B.Vật chuyển động chậm dần đều rồi dừnglại. C. Vật sẽ đổi hướng chuyển động. D.Vật tiếp tục chuyển động với vận tốc v không đổi.

Chọn câu trả lời đúng. Một vật đang chuyển động với vận tốc v. Đột nhiên tất cả các lực tác dụng trên vật mất đi, vật sẽ chuyển động như thế nào?

A.  Vật dừng lại ngay lập tức.

B.  Vật chuyển động chậm dần đều rồi dừng lại.

C.  Vật sẽ đổi hướng chuyển động.

D.  Vật tiếp tục chuyển động với vận tốc v không đổi.

  1.  Vật dừng lại ngay lập tức.

  2. Vật chuyển động chậm dần đều rồi dừng lại.

  3. Vật sẽ đổi hướng chuyển động.

  4. Vật tiếp tục chuyển động với vận tốc v không đổi.

T. Thùy

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D. Vật tiếp tục chuyển động với vận tốc v không đổi.

Đáp án D. Vật tiếp tục chuyển động với vận tốc v không đổi.

2

Câu hỏi tương tự

Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho: A. vật chuyển động. B. hình dạng của vật thay đổi. C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi. D. hướng chuyển động của vật thay đổi.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG