Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai: A. B. C. D.

Chọn câu sai:

A. x squared minus y squared equals left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x minus y right parenthesis

B. left parenthesis x plus y right parenthesis squared equals left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y right parenthesis

C. left parenthesis negative x minus y right parenthesis squared equals left parenthesis negative x right parenthesis squared minus 2 left parenthesis negative x right parenthesis y plus y squared

D. left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y right parenthesis equals y squared minus x squared

  1. x squared minus y squared equals left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x minus y right parenthesis

  2. left parenthesis x plus y right parenthesis squared equals left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y right parenthesis

  3. left parenthesis negative x minus y right parenthesis squared equals left parenthesis negative x right parenthesis squared minus 2 left parenthesis negative x right parenthesis y plus y squared

  4. left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y right parenthesis equals y squared minus x squared

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D.

Đáp án đúng: D. left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y right parenthesis equals y squared minus x squared

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của các biểu thức sau: x 2 − 2 x y + y 2 tại x=2021;y=2020

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG