Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng. Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là A.1860J B.1800J. C.180J. D.60J.

Chọn câu đúng.

Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là

A.1860J

B.1800J.

C.180J.

D.60J.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D đúng. Khi người mang vật đi ngang, không có công cơ học thực hiện vì lực do tay người giữ vật có độ lớn bằng trọng lực và có phương vuông góc với độ dời.

D đúng. Khi người mang vật đi ngang, không có công cơ học thực hiện vì lực do tay người giữ vật có độ lớn bằng trọng lực và có phương vuông góc với độ dời. 

6

Câu hỏi tương tự

Giải thích nguyên tắc chuyển động của máy bay ( hoặc tàu thủy ) nhờ lực kéo tạo bởi cánh quạt ( hoặc chân vịt).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG