Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng? A. B. C. D.

Chọn câu đúng?

A. 3 over 2 space element of space Q

B. 2 over 3 space element of space Z

C. negative 9 over 2 space space not an element of space Q

D. negative 6 space element of space N

  1. 3 over 2 space element of space Q

  2. 2 over 3 space element of space Z

  3. negative 9 over 2 space space not an element of space Q

  4. negative 6 space element of space N

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúngA.

Đáp án đúng A. 3 over 2 space element of space Q

1

Câu hỏi tương tự

So sánh hai số hữu tỉ : x = 8 − 5 ​ ; y = 130 − 91 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG