Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chị Linh nhập học đại học vào tháng 8 năm 2015. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2015, cứ vào ngày mồng 1 hàng tháng, chị Linh vay ngân hàng triệu đồng với lãi suất cố định /tháng. Lãi tháng trước được cộng vào số nợ để tiếp tục tính lãi cho tháng tiếp theo (lãi kép). Vào ngày mồng 1 hàng tháng kể từ tháng 9/2017 về sau chị Linh không vay ngân hàng nữa và chị còn trả được cho ngân hàng triệu đồng do việc làm thêm. Biết vào ngày 16/6/2019 chị Linh ra trường, khi đó số tiền mà chị Linh còn nợ ngân hàng gần nhất với kết quả nào dưới đây?

Chị Linh nhập học đại học vào tháng 8 năm 2015. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2015, cứ vào ngày mồng 1 hàng tháng, chị Linh vay ngân hàng  triệu đồng với lãi suất cố định /tháng. Lãi tháng trước được cộng vào số nợ để tiếp tục tính lãi cho tháng tiếp theo (lãi kép). Vào ngày mồng 1 hàng tháng kể từ tháng 9/2017 về sau chị Linh không vay ngân hàng nữa và chị còn trả được cho ngân hàng  triệu đồng do việc làm thêm. Biết vào ngày 16/6/2019 chị Linh ra trường, khi đó số tiền mà chị Linh còn nợ ngân hàng gần nhất với kết quả nào dưới đây?

  1.  (triệu đồng).

  2.  (triệu đồng).

  3.  (triệu đồng).

  4.  (triệu đồng).

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ 9/2015 đến 8/2017 tổng cộng 24 tháng chị Linh vay hàng tháng triệu đồng, lãi suất /tháng. Cuối tháng thứ 1: Cuối tháng thứ 2: …. Cuối tháng thứ : . Tổng số tiền vay đến cuối tháng 8/2017 là: (triệu đồng) Chị Linh bắt đầu trả hàng tháng triệu đồng từ 9/2017 đến 6/2019 tổng cộng 22 tháng. Đầu tháng 9/2017: còn nợ (triệu đồng) Cuối tháng 9/2017: tiền nợ có lãi đến cuối tháng: Đầu tháng 10/2017: sau khi trả nợ triệu đồng thì còn nợ Cuối tháng 10/2017: còn nợ: …. Cuối tháng 6/2019 còn nợ: (triệu đồng).

Từ 9/2015 đến 8/2017 tổng cộng 24 tháng chị Linh vay hàng tháng

 triệu đồng, lãi suất /tháng.

Cuối tháng thứ 1:

Cuối tháng thứ 2:

….

Cuối tháng thứ : .

Tổng số tiền vay đến cuối tháng 8/2017 là:

 (triệu đồng)

Chị Linh bắt đầu trả hàng tháng  triệu đồng từ 9/2017 đến 6/2019 tổng cộng 22 tháng.

Đầu tháng 9/2017: còn nợ  (triệu đồng)

Cuối tháng 9/2017: tiền nợ có lãi đến cuối tháng:

Đầu tháng 10/2017: sau khi trả nợ  triệu đồng thì còn nợ

Cuối tháng 10/2017: còn nợ:

….

Cuối tháng 6/2019 còn nợ:

 (triệu đồng).

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình: có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG