Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chú cá mập Anchor đang đi dạo ở vùng biển mới thì thấy cá ngừ Leon bơi theo chiều ngược lại và đang rất gần mình. Biết Anchor có tốc độ tối đa 50 km/h. Còn Leon có tốc độ tối đa 74 km/h. Giả sử 2 chú cá này đang cùng bơi trên một đường thẳng và không đổi hướng chuyển động. Kết luận nào sau đây đúng?

Chú cá mập Anchor đang đi dạo ở vùng biển mới thì thấy cá ngừ Leon bơi theo chiều ngược lại và đang rất gần mình.

Biết Anchor có tốc độ tối đa 50 km/h. Còn Leon có tốc độ tối đa 74 km/h. Giả sử 2 chú cá này đang cùng bơi trên một đường thẳng và không đổi hướng chuyển động.

Kết luận nào sau đây đúng?

  1. Anchor bắt được Leon.

  2. Leon chạy thoát.

  3. Không thể kết luận được.

  4. Hai chú cá này không gặp nhau.

N. Ngandtt

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai chú cá này đang bơi ngược chiều trên cùng một đường thẳng và không đổi hướng chuyển động. Vì vậy, chúng sẽ gặp nhau và Anchor bắt được Leon.

Hai chú cá này đang bơi ngược chiều trên cùng một đường thẳng và không đổi hướng chuyển động. Vì vậy, chúng sẽ gặp nhau và Anchor bắt được Leon.

3

Câu hỏi tương tự

Thỏ nâu và Sóc cùng bị kẻ thù truy đuổi. Chỉ còn 10 m nữa là về đến tổ an toàn. Thỏ nâu mất 0,47 s để về đến tổ. Còn Sóc thì mất 1,1 s mới về tới nơi. Loài vật nào chạy nhanh hơn?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG