Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu nào sau đây không đúng ? A.Góc vuông nhỏ hơn góc bẹt ; B.Góc nhọn nhỏ hơn góc tù ; C. Góc vuông lớn hơn góc nhọn nhỏ hơn góc tù ; D. Góc tù nhỏ hơn góc vuông.

Câu nào sau đây không đúng ?

A.Góc vuông nhỏ hơn góc bẹt ;

B.Góc nhọn nhỏ hơn góc tù ;

C. Góc vuông lớn hơn góc nhọn nhỏ hơn góc tù ;

D. Góc tù nhỏ hơn góc vuông. 

  1. Góc vuông nhỏ hơn góc bẹt 

  2. Góc nhọn nhỏ hơn góc tù ; 

  3. Góc vuông lớn hơn góc nhọn nhỏ hơn góc tù ;

     

  4. Góc tù nhỏ hơn góc vuông 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Góc tù nhỏ hơn góc vuông

ĐÁP ÁN D. Góc tù nhỏ hơn góc vuông 

5

Câu hỏi tương tự

Cho I là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng MN thì A. điểm I hoặc trùng với điểm M, hoặc trùng với điểm N, hoặc nằm giữa hai điểm M và N. B. điểm I phải nằm giữa hai điểm M và N. C. điểm I phải t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG