Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu 56. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy . Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được? A. 9,2 m B. 11,2 m C. 15,2 m D. 10 m

Câu 56. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy straight g space equals space 10 space straight m divided by straight s squared. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được?

A. 9,2 m    

B. 11,2 m    

C. 15,2 m    

D. 10 m

  1. 9,2 m    

  2. 11,2 m    

  3. 15,2 m    

  4. 10 m

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: B Chọn mốc thế năng tại vị trí ném. A là vị trí ném, B là độ cao cực đại: v B = 0 m/s Theo định luật bảo toàn cơ năng: → độ cao cực đại mà bi đạt được:

Đáp án: B

Chọn mốc thế năng tại vị trí ném.

A là vị trí ném, B là độ cao cực đại: vB = 0 m/s

Theo định luật bảo toàn cơ năng:

straight W subscript straight A space equals space straight W subscript straight B space rightwards arrow space 0 comma 5. straight m. straight v subscript straight A squared space equals space mgZ subscript straight B space rightwards arrow space mgZ subscript straight B space equals space 6 comma 4 space straight J space space rightwards arrow space straight Z subscript straight B space equals space fraction numerator 6 comma 4 over denominator mg end fraction space equals space 3 comma 2 space straight m

→ độ cao cực đại mà bi đạt được: straight h space equals space 3 comma 2 space plus space 8 space equals space 11 comma 2 space straight m.

5

Câu hỏi tương tự

Một đầu đạn nằm yên sau đó nổ thành 2 mảnh có khối lượng mảnh này gấp 2 mảnh kia. Cho động năng tổng cộng là W đ . Động năng của mảnh bé là? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG