Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu 2: Từ các chữ số của tập X={1;2;4;5;7;8} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau?

Câu 2: Từ các chữ số của tập X={1;2;4;5;7;8} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau?

R. Roboteacher65

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S o ^ ˊ t ự nhi e ^ n c o ˊ b o ^ ˊ n c h ữ s o ^ ˊ kh a ˊ c nha u A 6 4 ​ C h ọ n B

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vectơ v = ( 3 ; − 2 ) và đường tròn (C): ( x − 2 ) 2 + ( y + 6 ) 2 = 64 . Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo v .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG