Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thủy tinh hay không ?

Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thủy tinh hay không ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không, vì hệ số dãn nở của đồng gấp đôi hệ số dãn nở của thủy tinh.

Không, vì hệ số dãn nở của đồng gấp đôi hệ số dãn nở của thủy tinh.

1

Câu hỏi tương tự

Một lượng hơi nước bão hòa ở 100 0 C chiếm một thể tích nào đó. Áp suất của hơi nước sẽ là bao nhiêu nếu thể tích của hơi giảm đi một nửa khi nhiệt độ không đổi ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG