Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có tất cả mấy giá trị nguyên của tham số để phương trình có đúng nghiệm phân biệt ?

Có tất cả mấy giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có đúng  nghiệm phân biệt ?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(1) Xét Đặt Theo bảng biến thiên phương trình có hai nghiệm phân biệt khi (2) (1) có đúng nghiệm phân biệt (2) có hai nghiệm phân biệt . Do nên không có số nguyên nào thỏa đề.

 (1)

Xét  

Đặt

Theo bảng biến thiên phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi

(2)

(1) có đúng  nghiệm phân biệt  (2) có hai nghiệm phân biệt

 

 . Do  nên không có số nguyên  nào thỏa đề. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho , . Giá trị của biểu thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG