Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu số nguyên để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Có tất cả bao nhiêu số nguyên  để hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4. 4.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: . Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định thì Vì nên .

TXĐ:

.

Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định thì  

 nên .

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG