Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m ≥ − 10 sao cho đồ thị hàm số y = x 2 + ( m − 1 ) x + 1 x 2 + x − 1 ​ ​ có đúng một tiệm cận đứng?

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho đồ thị hàm số  có đúng một tiệm cận đứng?

  1. 11

  2. 10

  3. 12

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ≥ 1 ⇔ { △ = 0 − 2 a b ​ ≥ 1 ​ ⇔ { ( m − 1 ) 2 − 4 = 0 − 2 m − 1 ​ ≥ 1 ​


 

1

Câu hỏi tương tự

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số phân thức: y = x − 1 x + 3 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG