Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt?

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để phương trình log subscript square root of 2 end subscript left parenthesis x minus 1 right parenthesis equals log subscript 2 left parenthesis m x minus 8 right parenthesis có hai nghiệm phân biệt?

  1. 3

  2. Vô số

  3. 4

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Ta có: Phương trình (1) có 2 nghiệm thực phân biệt Phương trình (2) có 2 nghiệm thực phân biệt lớn hơn 1 (*) Xét hàm số có Bảng biến thiên: . Mà có 3 giá trị m thỏa mãn

Điều kiện: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater than 1 end cell row cell m x greater than 8 end cell end table close

Ta có:

 log subscript square root of 2 end subscript left parenthesis x minus 1 right parenthesis equals log subscript 2 left parenthesis m x minus 8 right parenthesis space left parenthesis 1 right parenthesis left right double arrow log subscript 2 left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared equals log subscript 2 end subscript left parenthesis m x minus 8 right parenthesis left right double arrow left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared equals m x minus 8 left right double arrow x squared minus 2 x plus 9 equals m left right double arrow x minus 2 plus 9 over x equals m space left parenthesis d o space x greater than 1 right parenthesis

Phương trình (1) có 2 nghiệm thực phân biệt left right double arrow  Phương trình (2) có 2 nghiệm thực phân biệt lớn hơn 1 (*)

Xét hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals x minus 2 plus 9 over x comma space x greater than 1 có f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 1 minus 9 over x squared comma space f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 left right double arrow x equals 3

Bảng biến thiên:

left parenthesis asterisk times right parenthesis left right double arrow 4 less than m less than 8 . Mà m element of straight integer numbers rightwards double arrow m element of open curly brackets 5 semicolon 6 semicolon 7 close curly brackets space colon spacecó 3 giá trị m thỏa mãn

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của m thì bất phương trình : lo g m + 2 ​ ( 2 x + 3 ) + lo g m + 1 ​ ( x + 5 ) > 0 được thỏa mãn đồng thời tại x=-1và x=2.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG