Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C ó tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau của tham số mđể đồ thị hàm số y = x 2 + m x + 4 x − 1 ​ có hai đường tiệm cận?

Có tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau của tham số m để đồ thị hàm số   có hai đường tiệm cận?

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nên đồ thị hàm số luôn có một đường tiệm cận ngang là y = 0 Do đó để đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận thì phương trình: x 2 + m x + 4 = 0 có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng 1. Vậy m ∈ { − 4 ; 4 ; − 5 } . Nên có 3 giá trị thỏa yêu cầu bài toán.

Nên đồ thị hàm số luôn có một đường tiệm cận ngang là 

Do đó để đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận thì phương trình:  có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng 1.

Vậy . Nên có 3 giá trị thỏa yêu cầu bài toán.

4

Câu hỏi tương tự

Một kênh dẫn nước theo vuông góc có bề rộng 3,0 m như hình vẽ. Cho 4 cây luồng (thẳng) có độ dài là 6,2m ; 8,3m ; 8,4m ; 9,0m trôi tự do trên kênh. Hỏi số cây luồng có thể trôi tự do qua góc kên...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG