Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt một miếng giấy hình vuông ở hình 1 và xếp thành một hình chóp tứ giác đều như hình 2 . Biết cạnh hình vuông bằng 20 cm , OM= x(cm) . Tìm x để hình chóp đều ấy có thể tích lớn nhất?

Cắt một miếng giấy hình vuông ở hình 1 và xếp thành một hình chóp tứ giác đều như hình 2. Biết cạnh hình vuông bằng 20 cm, OM= x(cm). Tìm x  để hình chóp đều ấy có thể tích lớn nhất?

  1. x = 6 cm 

  2. x = 8 cm 

  3. x = 7 cm 

  4. x = 9 cm 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.x = 8 cm

ĐÁP ÁN B. x = 8 cm  

1

Câu hỏi tương tự

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG