Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt một khối trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng là 7 thì được một hình vuông có cạnh là 48. Khi đó thể tích củakhối trụ đó là:

Cắt một khối trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng là 7 thì được một hình vuông có cạnh là 48. Khi đó thể tích của khối trụ đó là:
 

  1. V = 1500straight pi

  2. V = 30000straight pi

  3. V = 15000straight pi

  4. V = 12000straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với hai đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viênbi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG