Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho.

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho. 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: - Dựa vào giả thiết thiết diện qua trục là hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 32, tính chiều cao của hình trụ. - Diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy r là S x q ​ = 2 π r h . Giải chi tiết: Giả sử thiết diện qua trục là hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Theo bài ra ta có AB = 2r = 10 và C A BC D ​ = 2 ( A B + BC ) = 32 ⇒ BC = 6 . Do đó hình trụ đã cho có bán kính đáy r = 5 và chiều cao h = 6 . Vậy diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là S x q ​ = 2 π r h = 2 π .5.6 = 60 π .

Phương pháp giải: 

- Dựa vào giả thiết thiết diện qua trục là hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 32, tính chiều cao của hình trụ.

- Diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy r là .

Giải chi tiết: 

Giả sử thiết diện qua trục là hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Theo bài ra ta có AB = 2r = 10 .

Do đó hình trụ đã cho có bán kính đáy r = 5 và chiều cao h = 6.

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai điểm A và B cố định, một đường thẳng 1 thay đổi luôn luôn đi qua A và cách B một đoạn không đổi d. Chứng tỏ rằng Iluôn nằm trên một mặt nón tròn xoay.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG