Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho.

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho. 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: - Dựa vào giả thiết thiết diện qua trục là tam giác vuông cân tại, tính chiều cao và bán kính đáy của hình nón. - Thể tích khối chóp có bán kính đáy r và chiều cao h là V = 3 1 ​ π r 2 h . . Giải chi tiết: Giả sử thiết diện qua trục là △ S A B vuông cân tại S như hình vẽ, ta có A B = a 2 ​ n e ^ n S A = SB = a . . Do đó hình nón có bán kính đáy r = 2 1 ​ A B = 2 a 2 ​ ​ , đường sinh l = SA = a , suy ra độ dài đường cao của hình nón là h = l 2 − r 2 ​ = a 2 − ( 2 a 2 ​ ​ ) 2 ​ = 2 a 2 ​ ​ . Vậy thể tích khối nón là V = 3 1 ​ π r 2 h = 3 1 ​ π ( 2 a 2 ​ ​ ) 2 . 2 a 2 ​ ​ = 12 π a 3 2 ​ ​ .

Phương pháp giải: 

- Dựa vào giả thiết thiết diện qua trục là tam giác vuông cân tại, tính chiều cao và bán kính đáy của hình nón.

- Thể tích khối chóp có bán kính đáy r và chiều cao h.

Giải chi tiết: 

Giả sử thiết diện qua trục là vuông cân tại S như hình vẽ, ta có .

Do đó hình nón có bán kính đáy , đường sinh l = SA = a, suy ra độ dài đường cao của hình nón là .

Vậy thể tích khối nón là .

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình mẫu. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x (cm) , chiều cao h (cm) và có thể tích là 500 ( c m 3 ) . Hãy tìm độ dài cạnh của hình vuông sao cho ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG