Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Cho một dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mp(SBC) tạo với đáy hình nón một góc 6 0 ∘ . Tính diện tích tam giác SBC.

Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Cho một dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mp(SBC) tạo với đáy hình nón một góc . Tính diện tích tam giác SBC.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử thiết diện là tam giác SBC. Kẻ O H ⊥ BC thì S H ⊥ BC và S H O = 6 0 ∘ . Nên S H = sin 6 0 ∘ SO ​ = 3 a 2 ​ ​ . H = S B 2 − S H 2 ​ = a 2 − 3 2 a 2 ​ ​ = 3 ​ a ​ . Vậy diện tích tam giác SBC là S = S H . H B = 3 a 2 2 ​ ​ .

Giả sử thiết diện là tam giác SBC. Kẻ  thì  và . Nên .

.

Vậy diện tích tam giác SBC là .

6

Câu hỏi tương tự

Cho hai số phức z 1 ​ = 1 + 2 i và z 2 ​ = 2 − 3 i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z 1 ​ − 2 z 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG