Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính diện tích và thể tích hình cầu nội tiếp hình nón.

Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Tính diện tích và thể tích hình cầu nội tiếp hình nón.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng (SAB) cắt mặt cầu nội tiếp hình nón theo một đường tròn lớn nội tiếp tam giác SAB, vậy bán kính r của mặt cầu đó bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác SAB. Suy ra r = A B + 2 S A 2 S △ S A B ​ ​ = a 2 ​ + 2 a a 2 ​ = 2 + 2 ​ a ​ = 2 a ( 2 − 2 ​ ) ​ . Vậy mặt cầu nội tiếp có diện tích: S = 4 π r 2 = π a 2 ( 2 − 2 ​ ) 2 và có thể tích V = 3 4 ​ π r 3 = 6 π ( 2 − 2 ​ ) 3 a 3 ​ .

Mặt phẳng (SAB) cắt mặt cầu nội tiếp hình nón theo một đường tròn lớn nội tiếp tam giác SAB, vậy bán kính r của mặt cầu đó bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác SAB. Suy ra

Vậy mặt cầu nội tiếp có diện tích:

 và có thể tích

26

Câu hỏi tương tự

Gọi (S) là mặt cầu tâm O và có bán kính R = 5cm,d là khoảng cách từ tâm 0 đến mặt phẳng (P) với d = 9cm. Tìm số điểm chung giữa (S) và (P)

91

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG