Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của N.

Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của N. 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử cắt hình nón N bởi mặt phẳng đi qua trục SO của nó ta được tam giác vuông cân SAB. Từ giả thiết suy ra hình nón N có bán kính đáy là R = 2 a 2 ​ ​ , chiều cao h = 2 a 2 ​ ​ và đường sinh l = a. Vậy: S x q ​ = π Rl = 2 2 ​ π a 2 ​ ; S tp ​ = S xq ​ + S đ a ˊ y ​ = 2 ( 2 ​ + 1 ) π a 2 ​ . V = 3 1 ​ π R 2 h = 12 2 ​ π a 2 ​ .

Giả sử cắt hình nón N bởi mặt phẳng đi qua trục SO của nó ta được tam giác vuông cân SAB. Từ giả thiết suy ra hình nón N có bán kính đáy là , chiều cao  và đường sinh l = a. 

Vậy: .

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp hình cầu có bán kính bằng Tính thể tích của khối chóp có thể tích lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG