Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 6 ​ . Tính thể tích V của khối nón đó

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có
cạnh huyền bằng  . Tính thể tích V của khối nón đó
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho n là số nguyên dương và ( 1 + x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a k ​ x k + ... + a n ​ x n . Biết rằng tồn tại số nguyên dương k ( 1 ≤ k ≤ n − 1 ) sao cho 2 a k − 1 ​ ​ = 9 a k ​ ​ = 24...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG