Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Thể tích của khối nón bằng

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Thể tích của khối nón bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có: △ S A B vuông cân tại S và A B = a 2 ​ ⇒ SO = OB = 2 a 2 ​ ​ Vậy thể tích của khối nón là:

Đáp án D

Ta có:  vuông cân tại  và  

Vậy thể tích của khối nón là:


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , một véctơ a = ( − 1 ; 2 ; 1 ) . Véctơ nào dưới đây cùng phương với véctơ a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG