Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Thể tích của khối nón bằng

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Thể tích của khối nón bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có: △ S A B vuông cân tại S và A B = a 2 ​ ⇒ SO = OB = 2 a 2 ​ ​ Vậy thể tích của khối nón là:

Đáp án D

Ta có:  vuông cân tại  và  

Vậy thể tích của khối nón là:


 

1

Câu hỏi tương tự

Quãng đường AB dài 270km. Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B. Oto thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến trước oto thứ hai 45 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG