Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có phong thư và tem dán thư. Chọn 3 phong thư và 3 tem, sau đó dán tem vào 3 phong thư đã chọn. Số trường hợp xảy ra là:

Có phong thư và tem dán thư. Chọn 3 phong thư và 3 tem, sau đó dán tem vào 3 phong
thư đã chọn. Số trường hợp xảy ra là:
  1. 3360

  2. 2800

  3. 2240

  4. 1680

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 3360

ĐÁP ÁN A. 3360

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông , 2 người đàn bà và 1 dứa bé ngồi vào 6 cái ghế xếp thành hàng ngang . Tìm xác suất sao cho : Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG