Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cấp số nhân có 6số hạng , biết rằngtổng của 5số hạng đầu là 31và tổng của 5số hạng cuốilà 62. Tính tổng bình phương của 6số hạng này ?

Cấp số nhân có 6 số hạng , biết rằng tổng của 5 số hạng đầu là 31và tổng của 5 số hạng cuối là 62.  Tính tổng bình phương của 6 số hạng này ?

  1. 1765

  2. 1766

  3. 1777

  4. 1365

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : D

Đáp án là : D

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của một hạng tử x 4 trong khai triển: ( 1 + 2 x + 3 x 2 ) 10

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG