Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình dạng cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) , trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a b), xung quanh trục Ox là:

Công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình dạng cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) , trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (aless thanb), xung quanh trục Ox là: 

  1. V equals straight pi integral subscript straight a superscript straight b straight f squared left parenthesis straight x right parenthesis dx

  2. V equals integral subscript straight a superscript straight b straight f squared left parenthesis straight x right parenthesis dx

  3. V equals straight pi integral subscript straight a superscript straight b straight f left parenthesis straight x right parenthesis dx

  4. V equals integral subscript straight a superscript straight b open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar dx

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi: Đồ thị các hàm số y = 4 − x 2 , y = − x + 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG