Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy R là

Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy R

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Hình trụ có chiều cao h bằng độ dài đường sinh l . Do đó Diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao h , bán kính đáy R là: S x q ​ = 2 π R l = 2 π Rh

Chọn A

Hình trụ có chiều cao h bằng độ dài đường sinh l. Do đó

Diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy R là:

 

3

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng , diện tích đáy bằng diện tích một mặt cầu bán kính . Khi đó, thể tích của hình trụ được xác định bởi hàm số:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG