Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công thức nguyên hàm nào sauđây đúng ? A. B. C. D.

Công thức nguyên hàm nào sau đây đúng?

A. integral e to the power of x space d x equals negative e to the power of x plus C

B. integral d x equals x plus C

C. integral 1 over x d x equals negative ln x plus C

D. integral cos x d x equals negative sin x plus C 

  1. integral e to the power of x space d x equals negative e to the power of x plus C 

  2. integral d x equals x plus C 

  3. integral 1 over x d x equals negative ln x plus C 

  4. integral cos x d x equals negative sin x plus C 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG