Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công thức nghiệm tổng quát của phương trình là

Công thức nghiệm tổng quát của phương trình 4 x plus 2 y equals 0  là 

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of R end cell row cell y equals negative 2 x end cell end table closehoặc open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y element of R end cell row cell x equals negative 1 half y end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of 0 end cell row cell y equals 2 x end cell end table closehoặc open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y element of 0 end cell row cell x equals 1 half y end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of R end cell row cell y equals 1 half x end cell end table closehoặc open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y element of R end cell row cell x equals 2 y end cell end table close

  4. (B) đúng , (A) và (C) sai 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A Công thức nghiệm tổng quát của phương trình hoặc

Lời giải 
Chọn A 
Công thức nghiệm tổng quát của phương trình 4 x plus 2 y equals 0  
open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of R end cell row cell y equals negative 2 x end cell end table closehoặc open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y element of R end cell row cell x equals negative 1 half y end cell end table close

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG