Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công thức nào sau đây là công thức tính thể tích hình cầu có bán kính R?

Công thức nào sau đây là công thức tính thể tích hình cầu có bán kính R?

  1. V equals straight pi integral subscript negative straight R end subscript superscript straight R left parenthesis straight R squared minus straight x squared right parenthesis dx

  2. V equals straight pi integral subscript negative straight R end subscript superscript straight R square root of straight R squared minus straight x squared end root dx

  3. V equals straight pi integral subscript 0 superscript straight R square root of straight R squared minus straight x squared end root dx

  4. V equals straight pi integral subscript 0 superscript straight R left parenthesis straight R squared minus straight x squared right parenthesis squared dx

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, BC = b, đường cao của hình chóp là SA. Gọi B, C, D, lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB, SC, SD. a. Chứng minh...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG