Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công sai của cấp số cộng biết a 1 = 2; và tổng của 2016 số hạng đầu tiên là 8128512 là:...

Công sai của cấp số cộng biết a1 = 2; và tổng của 2016 số hạng đầu tiên là 8128512 là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biết tổng tất cả các hệ số của khai triển (x 2 +1 ) n là 1024. Hãy tìm hệ số của hạng tửa.x 12 trong khai triển là:...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG