Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công sai của cấp số cộng biết a 1 = 2; và tổng của 2016 số hạng đầu tiên là 8128512 là:...

Công sai của cấp số cộng biết a1 = 2; và tổng của 2016 số hạng đầu tiên là 8128512 là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy (hình bên). Người ta xác định một điểm cmàtừ đó có thể nhìn được A và B. Các giả thiết được cho trên hình, khoảng cách AB xấp xỉ l...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG