Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cộng các phân thức:

Cộng các phân thức: 

a. space a plus fraction numerator a over denominator a minus 2 end fraction b. space fraction numerator 8 a squared over denominator a cubed minus 1 end fraction plus fraction numerator a plus 1 over denominator a squared plus a plus 1 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG