Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Công của một lực không đổi để đưa một hòn nặng khối lượng m lên một độ cao h có phụ thuộc vào vận tốc nâng hay không ?

Công của một lực không đổi để đưa một hòn nặng khối lượng m lên một độ cao h có phụ thuộc vào vận tốc nâng hay không ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu khi nâng hòn lên độ cao h với vận tốc biến thiên thì không những phải tốn công để thắng công của trọng lực mà còn để truyền cho vật gia tốc a không đổi. Chỉ khi nâng vật với vận tốc không đổi (a=0) thì công phải tốn mới không phụ thuộc vận tốc.

Nếu khi nâng hòn lên độ cao h với vận tốc biến thiên thì không những phải tốn công để thắng công của trọng lực mà còn để truyền cho vật gia tốc a không đổi.

 

Chỉ  khi nâng vật với vận tốc không đổi (a=0) thì công phải tốn mới không phụ thuộc vận tốc.

1

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm có khối lượng m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi α là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng của chất...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG