Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cần xếp 9 học sinh trên một hàng ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để hai bạn A và B luôn đứng cuối hàng

Cần xếp 9 học sinh trên một hàng ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để hai bạn A và B luôn đứng cuối hàng

  1. 2´9!.

  2. 2!´9!.

  3. 2!´7 

  4. 2!´7!

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 2! ´ 7! Xếp A và B vào cuối hàng có : 2! cách. Xếp 7 học sinh còn lại vào các vị trí đầu hàng có : 7! cách. Vậy có : 2!.7! cách.

 ĐÁP ÁN D. 2!´7!

Xếp A và B vào cuối hàng có : 2! cách.

Xếp 7 học sinh còn lại vào các vị trí đầu hàng có : 7! cách.

Vậy có : 2!.7! cách.

 

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông , 2 người đàn bà và 1 dứa bé ngồi vào 6 cái ghế xếp thành hàng ngang . Tìm xác suất sao cho : Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG