Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cần phải làm cái cửa sổ mà phía trên là hình bán nguyệt, phía dưới là hình chữ nhật, có chu vi là mét ( chính là chu vi hình bán nguyệt cộng với chu vi hình chữ nhật trừ đi đường kính của hình bán nguyệt). Gọi là đường kính của hình bán nguyệt. Hãy xác định để diện tích cửa sổ là lớn nhất.

Cần phải làm cái cửa sổ mà phía trên là hình bán nguyệt, phía dưới là hình chữ nhật, có chu vi là  mét ( chính là chu vi hình bán nguyệt cộng với chu vi hình chữ nhật trừ đi đường kính của hình bán nguyệt). Gọi  là đường kính của hình bán nguyệt. Hãy xác định  để diện tích cửa sổ là lớn nhất.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt . Chu vi cửa sổ là . Diện tích cửa sổ là . . . là đồ thị của một Parabol có hệ số nên đạt giá trị lớn nhất tại . Diện tích cửa sổ lớn nhất khi .

Đặt .

Chu vi cửa sổ là

.

Diện tích cửa sổ là

.

.

.

 là đồ thị của một Parabol có hệ số  nên đạt giá trị lớn nhất tại .

Diện tích cửa sổ lớn nhất khi .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: Tập hợp tất các các tham số sao cho phương trình vô nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG