Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có một phương trình bậc hai mà hai nghiệm số là: 10 − 72 ​ 1 ​ , 10 + 6 2 ​ 1 ​ . Đó là phương trình:

Có một phương trình bậc hai mà hai nghiệm số là: . Đó là phương trình:

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét hàm số f(x) = x 3 + x - cos x - 4 trên nửa khoảng [0;+ ∞ ). Mệnh đề nào sau đây là đúng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG