Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có một cơ sở in sách xác định rằng: Diện tích của toàn bộ trang sách làS (cm 2 ). Do yêu cầu kỹ thuật nên dòngđầu và dòng cuối đều phải cách mép (trên và dưới) trang sách là (cm). Lề bên trái và bên phải cũng phải cách méptrái và mép phải của trang sách là b(cm)(b<a) được mô tả như hình vẽ. Hãy xác định tỷ số các kích thước của trang sách.

Có một cơ sở in sách xác định rằng: Diện tích của toàn bộ trang sách là S (cm2). Do yêu cầu kỹ thuật nên dòng đầu và dòng cuối đều phải cách mép (trên và dưới) trang sách là (cm). Lề bên trái và bên phải cũng phải cách mép trái và mép phải của trang sách là b(cm)(b<a) được mô tả như hình vẽ. Hãy xác định tỷ số các kích thước của trang sách.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hãy chỉ ra các cặp nghiệm x  = 0 của hệ phương trình : { x 2 = 5 x − 2 y y 2 = 5 y − 2 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG