Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có hai lá bài, một lá có hai mặt đều đỏ, lá kia một mặt đỏ một mặt xanh. Cả hai đều có cùng xác suất để được chọn là 2 1 ​ . Chọn một lá, đặt nó lên bàn. Nếu mặt ngửa của lá bài là đỏ, thể thì xác suất để mặt úp cũng là đỏ là:

Có hai lá bài, một lá có hai mặt đều đỏ, lá kia một mặt đỏ một mặt xanh. Cả hai đều có cùng xác suất để được chọn là . Chọn một lá, đặt nó lên bàn. Nếu mặt ngửa của lá bài là đỏ, thể thì xác suất để mặt úp cũng là đỏ là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 3 2 ​

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Trong hộp có 13 viên bi đỏ, 12 viên bi xanh, 10 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có một viên bi đỏ?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG