Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có hai khối lập phương, một làm ra từ một đơn tinh thể và một làm ra từ thủy tinh. Bỏ qua khối này vào nước nóng thì chúng còn giữ được hình dạng hay không ?

Có hai khối lập phương,  một làm ra từ một đơn tinh thể và một làm ra từ thủy tinh. Bỏ qua khối này vào nước nóng thì chúng còn giữ được hình dạng hay không ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khối lập phương làm ra từ đơn tinh thể không giữ được dạng lập phương vì đơn tinh thể có tính dị hướng.

Khối lập phương làm ra từ đơn tinh thể không giữ được dạng lập phương vì đơn tinh thể có tính dị hướng.

1

Câu hỏi tương tự

Hòa tan đều 0,03g muối ăn NaCl vào trong 10 lít nước . Nếu ta múc ra 5cm 3 nước đó thì có bao nhiêu phân tử muối trong đó?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG