Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Các số thực a,b,c để có là:

Các số thực a,b,c để có z cubed minus 2 left parenthesis 1 plus i right parenthesis z squared plus 4 left parenthesis 1 plus i right parenthesis z minus 8 i equals left parenthesis z minus a i right parenthesis left parenthesis z squared plus b z plus c right parenthesis là:

  1. a = 2, b = -2, c = 3

  2. a = 1, b = -1, c = 2

  3. a = 2, b = -1, c = 4

  4. a = 2, b = -2, c = 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz, đườ ng th ẳ ng Δ l à giao tuy ế n c ủ a hai m ặ t ph ẳ ng ( α ) : x + 2 y + z − 1 = 0 v à ( β ) : x − y − z + 2 = 0 . V é ct ơ n à o d ướ i đâ y l à m ộ t v é ct ơ ch ỉ ph ươ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG