Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Các nghiệm nguyên dương của hệphương trình: { x 2 − x y + y 2 = 21 y 2 − 2 x y = − 15 ​

Các nghiệm nguyên dương của hệ  phương trình: 

 

  1. x = 4, y = 5

  2. x = 5, y = 4

  3. x = 2, y = 3

  4. x = 3, y = 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.x = 4, y = 5

ĐÁP ÁN A. x = 4, y = 5

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (m+2)sinx +m.cosx=2 có nghiệm

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG