Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Các nghiệm của phương trình:

Các nghiệm của phương trình:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy đáp án cần chọn là A.

Vậy đáp án cần chọn là A.

1

Câu hỏi tương tự

“Giả sử tại thời điểm ban đầu, một loại chất phóng xạ có khối lượng thì công thức tính khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian là với là hằng số phóng xạ phụ thuộc vào từng loại chất. Chu kì bá...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG