Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Các nút lưới của lưới ô vuông được tô bằng ba màu Chứng minh rằng tồn tại một tam giác vuông cân với ba đỉnh cùng màu

Các nút lưới của lưới ô vuông được tô bằng ba màu Chứng minh rằng tồn tại một tam giác vuông cân với ba  đỉnh cùng màu

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trước hết ta xây dựng một lưới ô vuông mới trong đó các đường lưới là các đường nối tâm của các ô vuông ban đầu. Đối với lưới ô vuông mới thì các nút lưới đã cho trở thành tâm của các ô vuông mới. Nút lưới đã cho được tômàu gì thì ta tô ô vuông mới (nhận nó làm tâm) bằng chính màu đó. Như vậy, ta đã tô các ô vuông của lưới mới bằng 3 màu và phải chứng minh rằng có 3 ô cùng màu tạo thành "một tam giác vuông cân". Ta giảsửngược lại không có 3 ô vuông nào cùng màu mà lại tạo 1 tam giác vuông cân. Trên đường chéo 1, ta xét dãy liên tiếp các hình vuông con 4 × 4. Số tất cả các cách tô màu một hình vuông con 4 × 4 là 3 16 . Do đó, nếu ta lấy một số đủ lớn các hình vuông con 4 × 4 như vậy thì ta tìm được 2 hình vuông con K 1 ,K 2 có các ô được tô giống hệt nhau (xem hình vẽ) trên 4 ô thuộc đường chéo chính của K 1 phải có 2 ô cùng màu, chẳng hạn 2 ô cùng màu l. Khi đó các ô mang màu 2 và 3 buộc phải xuất hiện như hình vẽ. Xét hình vuông T 1 có kích thước nhỏ nhất mà chứa K 1 và K 2 . Trên đường chéo chính l ta xét liên tiếp một số đủ lớn các hình vuông = T 2 . Thế thì lại tồn tại 1 hình vuông T 2 sao cho các ô vuông tương ứng của T 1 và T 2 được tô giống hệt nhau. Khi đó ô gạch chéo (xem hình vẽ) không được tổ bởi bất cứ màu nào. Điều này là vô lí. Vậy tồn tại nút lưới cùng màu là đỉnh của 1 tam giác vuông cân.

Trước hết ta xây dựng một lưới ô vuông mới trong đó các đường lưới là các đường nối tâm của các ô vuông ban đầu. Đối với lưới ô vuông mới thì các nút lưới đã cho trở thành tâm của các ô vuông mới. Nút lưới đã cho được tô màu gì thì ta tô ô vuông mới (nhận nó làm tâm) bằng chính màu đó. Như vậy, ta đã tô các ô vuông của lưới

mới bằng 3 màu và phải chứng minh rằng có 3 ô cùng màu tạo thành "một tam giác vuông cân".

Ta giả sử ngược lại không có 3 ô vuông nào cùng màu mà lại tạo 1 tam giác vuông cân.

Trên đường chéo 1, ta xét dãy liên tiếp các hình vuông con 4 × 4. Số tất cả các cách tô màu một hình vuông con 4 × 4 là 316. Do đó, nếu ta lấy một số đủ lớn các hình vuông con 4 × 4 như vậy thì ta tìm được 2 hình vuông con K1,K2 có các ô được tô giống hệt nhau (xem hình vẽ) trên 4 ô thuộc đường chéo chính của K1 phải có 2 ô cùng màu, chẳng hạn 2 ô cùng màu l. Khi đó các ô mang màu 2 và 3 buộc phải xuất hiện như hình vẽ. 
Xét hình vuông T1 có kích thước nhỏ nhất mà chứa K1 và K2. Trên đường chéo chính l ta xét liên tiếp một số đủ lớn các hình vuông = T2. Thế thì lại tồn tại 1 hình vuông T2 sao cho các ô vuông tương ứng của T1 và T2 được tô giống hệt nhau.

Khi đó ô gạch chéo (xem hình vẽ) không được tổ bởi bất cứ màu nào. Điều này là vô lí.

Vậy tồn tại nút lưới cùng màu là đỉnh của 1 tam giác vuông cân.

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên khi và chỉ khi ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG