Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Các khối đa diện đều loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của số mặt là:

Các khối đa diện đều loại open curly brackets p semicolon q close curly brackets được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của số mặt là:

  1. open curly brackets 3 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 4 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 5 close curly brackets comma open curly brackets 4 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 5 semicolon 3 close curly brackets

  2. open curly brackets 3 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 4 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 4 close curly brackets comma open curly brackets 5 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 5 close curly brackets

  3. open curly brackets 3 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 4 close curly brackets comma open curly brackets 4 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 5 close curly brackets comma open curly brackets 5 semicolon 3 close curly brackets

  4. open curly brackets 3 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 4 semicolon 3 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 4 close curly brackets comma open curly brackets 3 semicolon 5 close curly brackets comma open curly brackets 5 semicolon 3 close curly brackets

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần số mặt của các khối đa diện đều là: Khối tứ diện , khối lập phương , khối tám mặt đều , khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần số mặt của các khối đa diện đều là: Khối tứ diện open curly brackets 3 semicolon 3 close curly brackets , khối lập phương open curly brackets 4 semicolon 3 close curly brackets , khối tám mặt đều open curly brackets 3 semicolon 4 close curly brackets , khối mười hai mặt đều open curly brackets 5 semicolon 3 close curly bracketsvà khối hai mươi mặt đều open curly brackets 3 semicolon 5 close curly brackets

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi M,N là trung điểm của SA,SB . Mặt phẳng MNCD chia hình chóp đã cho thành hai phần. tỉ số thể tích hai phần S.MNCD và MNABC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG