Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số tự nhiên m để hàm số xác định trên ( 2;3 )

 Có bao nhiêu số tự nhiên m để hàm số y equals fraction numerator 1 over denominator square root of 2 m plus 1 minus x end root end fraction plus log subscript 3 square root of x minus m end root xác định trên ( 2;3 )

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. Vô số 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn B +) Ta có Để hàm số xác định trên thì Vậy có hai số tự nhiên thỏa mãn.

Lời giải 
Chọn B 
+) Ta có

Để hàm số xác định trên thì
Vậy có hai số tự nhiên thỏa mãn.

2

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng ( α ) cho tam giác vuông ABC có A = 90, AB = a, ABC = 60. Trên đường thẳng vuông góc vớimặt phẳng ( α ) tại điểm B, ta lấy một đoạn BD = 2a. Chứng minh rằng CA vuông góc vớimặt p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG